thumb

Deel deze pagina

Parkreglement

  • De minimum boeking is een weekend, in juli en augustus alleen weekverhuur.
  • Wilt u ons bij aankomst na 18.00 uur tijdig informeren.
  • Huisdieren zijn alleen na overleg en in bepaalde onderkomens toegestaan. Honden dienen aangelijnd te zijn en te worden uitgelaten buiten het terrein. Gelieve de ontlasting direct op te ruimen. Eventuele schade toegebracht door huisdieren zal in rekening worden gebracht.
  • Er is parkeergelegenheid op de parkeerplaats voor 1 auto per onderkomen. Dit is op de centrale parkeerplaats, dus niet bij het onderkomen.
  • Verkeer op het terrein dient stapvoets te rijden (max. 5 km/uur) i.v.m. geluidshinder en spelende kinderen. Bromfietsen alleen met uitgeschakelde motor.
  • Voor het huishoudelijk afval staat er een container bij de ingang. Achter de receptie staan bakken waarin u uw glas en blik kunt deponeren. Voor papier is er een blauwe papiercontainer.
  • Bezoekers kunnen de auto aan de weg parkeren rechts van de ingang, dus niet op het terrein, anders hebben de overige gasten geen parkeergelegenheid en tevens om onnodig verkeer op het terrein te voorkomen.
  • Geluiden uit uw radio of televisie behoren buiten uw onderkomen niet hoorbaar te zijn.
  • Tussen 23.00 uur en 07.00 uur dient het rustig te zijn voor eenieders nachtrust.
  • De onderkomens dienen weer schoon te worden achtergelaten.