thumb

Deel deze pagina

Geschiedenis landgoed Petrea

Ten westen van Wapenveld ligt het landgoed Petrea. Het westelijk deel van Petrea ligt op de Woldbergstuwwal, die in de voorlaatste ijstijd is opgestuwd.

Het oostelijk deel van Petrea maakt echter onderdeel uit van een zeer groot en langgerekt systeem (20 km) van paraboolduinen, dat ook door De Dellen en Scherpenberg en Majuba loopt. Deze duinen zijn in de laatste ijstijd opgestoven bij westen- tot zuidwestenwinden. De hoogte van de duinen is soms wel 12,5 meter. Dit paraboolduinsysteem is internationaal gezien uniek.

Rond 1850 was dit landgoed eigendom van de bekende weerkundige professor Chr.H.D. Buys Ballot. Hij ontgon een klein stuk van zijn bezit en stichtte daar de boerderij Petrea en ook probeerde hij van het aanwezige leem stenen te bakken. Vermoedelijk komt daar ook de naam vandaan: petra is Grieks en betekent steen. Op een kaart uit 1871 zijn nog leemkuilen en steenovens te zien. In 1903 werd Petrea gekocht door dr. J.E. van der Meulen. Zijn zoon mr. J.E. van der Meulen, oud-vice-president van de Hoge Raad overleed in 1968 en schonk het 307 hectare grote gebied aan het Gelders Landschap. Het is het grootste legaat dat het Geldersch Landschap ooit mocht ontvangen.

Petrea strekt zich uit van de rand van Wapenveld tot aan de A50 en biedt schitterende wandelmogelijkheden. Door de hoogteverschillen is het ook erg in trek bij mountainbikers en nordic walkers. Aan het einde van de weg Wapenvelderzand, is een parkeerplaats. Daar beginnen ook de wandelroutes die met paaltjes zijn aangegeven.